Arfor – Y tryddyd clwstwr

Fel rhan o brosiect Marchnad Lafur Cymraeg rydym yn edrych ar ddatblygu clwstwr yn ymwneud â chynllun rhwydwaith Arfror. Cysyniad yw Arfor o greu awdurdod rhanbarthol yn siroedd Gogledd Orllewin a Gorllewin Cymru  sef Sir Fôn, Gwynedd, Ceredigion a Chaerfyrddin sy’n...

Cynllun Mentoriaid

Cymorth Mentoriaid Mae’r syniad o greu cynllun mentoriaid wedi deillio o waith y prosiect Marchnad Lafur Cymraeg ar ein clwstwr Perchnogaeth Gymunedol. O ganlyniad i drafodaethau yng Nghynhadledd Perchnogaeth Gymunedol fe welwyd yr angen am gymorth ymarferol ar...

Cynhadledd

Cynhaliwyd Cynhadledd ar Berchnogaeth Gymunedol yn Galeri, Caernarfon ar ddydd Iau, 28 Mehefin 2018 fel rhan o’r prosiect Marchnad Lafur Cymraeg. Nod y prosiect yn ei gyfanrwydd yw greu ymgysylltiad rhwng sectorau a chwmnioedd sydd a’r potensial o ddatblygu...

Meithrinfeydd

Penderfynwyd ar ddatblygu clwstwr yn y sector gofal plant oherwydd y cynnydd mewn galw a datblygiadau mewn cefnogaeth ariannol y llywodraeth i’r sector. Rydym yn bwriadu creu model fydd yn medru hwyluso rhanddeiliaid i sefydlu meithrinfeydd sy’n cynnig gwasanaeth a...