Penderfynwyd ar ddatblygu clwstwr yn y sector gofal plant oherwydd y cynnydd mewn galw a datblygiadau mewn cefnogaeth ariannol y llywodraeth i’r sector. Rydym yn bwriadu creu model fydd yn medru hwyluso rhanddeiliaid i sefydlu meithrinfeydd sy’n cynnig gwasanaeth a chyfleoedd cwbl Gymraeg mewn ardaloedd lle mae yna alw yng Nghymru. Bydd hyn yn dilyn ôl troed Meithrinfa Derwen Deg, Cyffordd Llandudno sydd wedi profi’r galw ar gyfer meithrinfa ddydd. Rydym am ddefnyddio profiad Menter Iaith Conwy o sefydlu Derwen Deg fel model i fentrau iaith arall ddechrau ar y gwaith o sefydlu meithrinfeydd eraill. Ar hyn o bryd rydym yn cyd-weithio gyda sawl menter er mwyn dechrau ar y proses o sefydlu meithrinfeydd cyfrwng Cymraeg mewn mannau ar draws Cymru.