Rhestr Adnodd Mentrau Cymunedol

Menter Lleoliad Pwrpas Cyswllt Perthnasol
Antur Nantlle Cyf Penygroes Gweithgaredd Cymunedol post@anturnantlle.com
Antur Waunfawr Caernarfon Hyfforddiant a chyfleoedd swyddfa@anturwaunfawr.cymru
Awel Co-op Cwmllynfell Ynni Gwynt dan@awel.coop
Bragdy Llŷn Nefyn Bragdy post@cwrwllyn.cymru
Calon Tysul Llandysul Canolfan Hamdden post@calontysul.cymru
Canolfan Hermon Hermon Canolfan Cymunedol info@Canolfanhermon.org.uk
Canolfan y Mynydd Du Rhydaman Canolfan Cymunedol admin@brynaman.org.uk
Canolfan Y Soar Merthyr Tudful Canolfan Diwylliannol swyddfasoar@merthyrtudful.org
Cletwr Tre’r ddol Siop Gymunedol cletwr@cletwr.com
Cwmni Bro Ffestiniog Blaenau Ffestiniog Rhwydwaith o fentrau CwmniBro@cwmnibro.cymru
Cwmni Tabernacl Bethesda Canolfan Celfyddydol
Cwrw Ial Llanarmon-yn-ial Bragdy cwrwial@hotmail.co.uk
Cyfieithu Cymunedol Llanrwst Cyfieithu post@cyfieithucymunedol.org
Cymdeithas Cynnal a Cefnogi Cenfn Gwlad (4CG) Aberteifi Datblygu Cymunedol info@4cg.cymru
Dolen Teifi Llandysul Trafnidiaeth Gymunedol info@dolenteifi.org.uk
Egni Coop Cwmllynfell Ynni Solar dan@awel.coop
Gofal Solfach Solfa Gofal contact@solvacare.co.uk
Llety Arall Caernarfon Gwesty lletyarall@pensel.net
Menter Bro Aled Cyf Llansannan Cyngor Cymunedol eifion@broaled.co.uk
Menter Môn Llangefni Rhwydwaith o fentrau ymholiadau@mentermon.com
Menter y Felin Uchaf Pwllheli Addysg info@felinwales.org
Myddfai Myddfai Neuadd Gymunedol les@myddfai.org
Partneriaeth Ogwen Bethesda Partneriaeth Gymunedol partneriaeth@ogwen.org
Saith Seren Wrecsam Tafarn Cymunedol 7seren@gmail.com
Siop Griffiths Penygroes Canolfan Cymunedol benica@gn.apc.org
Siop Gymunedol Capel Dewi Capel Dewi Siop Gymunedol capeldewishop@gmail.com
Siop Ogwen Bethesda Siop Gymunedol siop@ogwen.org
Tafarn y Fic Llithfaen Tafarn Cymunedol swyddfa@tafarnyfic.com
Tafarn y Sinc Rosebush Tafarn Cymunedol info@tafarnsinc.cymru
Telemat Castell Newydd Emlyn Technoleg enquiries@telemat.co.uk
Telynnau Teifi Llandysul Crefft info@teifiharps.com
Theatr Mwldan Aberteifi Canolfan Celfyddydol boxoffice@mwldan.co.uk
Trydan Corwen Corwen Ynni Gwynt info@trydancorwen.org.uk
Y Cwtsh Pontyberem Caffi / Siop Gymunedol info@mentercwmgwendraeth.org.uk
Y Galeri Caernarfon Canolfan Celfyddydol post@galericaernarfon.com
Y Pwerdy Llandysul Canolfan Celfyddydol post@pwerdypowerhouse.co.uk
Ynni Anafon Abergwyngregyn Ynni Hydro info@anafonhydro.co.uk